İÇİM'DE SAĞLIK VAR

Mucizevi bir besin: Kefir

Kefir, aslındayıllardırbilinen, adetamucizevibiriçecek. O kadarçokşeyefaydasıvarki, sankiiksirgibi. Biz kefireyeniden, iade-iitibarsağlamayaözengöstermeliyiz.Özellikle son dönemdeortayaçıkanhazıryemekmerakı, sokaksatıcılarıylagerçekleşenkolayalışverişlerinhijyenikolmaması, bağırsakrahatsızlıklarınıçokartırdı.Hattaburahatsızlıklargünümüzün en popülerilletiolanreflüyühayatımızasoktu.Bağırsakvemiderahatsızlıklarınınkanımcabirebirdermanıkefirdir.Baştabağırsakkanseriolmaküzere, midevebağırsakiltihabırahatsızlıklarınınneredeyseuzunvadelitektedavisi, hazmıkolaylaştıranbirküçüksihir de diyebiliriz.Vücudunbirçokorganıarasındabiriletişimbağıkurduğukesin.Hazmıkolaylaştıran, damarsertliğiniazaltanözelliği var. Birçokbeslenmevediyetuzmanı, son dönemlerdedanışanlarınaneredeysekefirsizlistehazırlamıyorlar.Diyetyapanlarınvazgeçilmeziçeceğioldu.Bu aradaözelliklebenimyaşıtlarımdagörülenanikramplarvekasılmalara da birebirçareoluyor.Yağdokuları da yine kefir sayesindeçokdahahızlıçözülmüşoluyor.Böylelikle kefir, damarsertliğinekarşımuazzambirgörevüstleniyor.Zehirlenmelerdenhemensonramuhakkak kefir için, buçokeminolduğumbirbilgi! Bu şekildebağırsaklardakaybolanbirçokyararlıbakteriyihemenyerinegelmesinisağlayabilirsiniz.Şimdilerdebütünmarketlerinreyonlarındakolaylıklabulabileceğinizkefire, hayatınızdavemutfağınızdakocamanbiryerayırın.
Kefir, özelvemucizebirbesin.
Reklamlarımız

SEDEF İYBARMutfağı

SEDEF İYBAR
SİZİN İÇİN HAZIRLADI
Detaylar
X Ülker İçim'in lezzet dolu dünyasının yeniliklerinden siz de haberdar olmak ister misiniz?
Aşağıdaki bilgileri doldurun, aylık bültenlerimizi sizlerle paylaşalım!

İsim
Soyad
E-Mail